Thief or Reality: Screening and Discussion with Antoinetta Angelidi

Thief or Reality: Screening and Discussion with Antoinetta Angelidi

Poster of the film Thief or Reality (2001)
by Antoinetta Angelidi

 

«Κλέφτης ή η Πραγματικότητα» της Αντουανέττας Αγγελίδη:
Προβολή και συζήτηση με τη δημιουργό

“Thief or Reality” by Antoinetta Angelidi:
Screening and discussion with the director

Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, 16:00-19:00
Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Friday, May 20th, 4–7pm
Greek Film Archive

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αντιγόνες: Σώματα της αντίστασης στο σύγχρονο κόσμο» [ANTISOMATA] και σε συνεργασία με το WIFT GR, θα προβληθεί η μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας Κλέφτης ή η Πραγματικότητα (2001) της Αντουανέττας Αγγελίδη.

Μετά την προβολή, η σκηνοθέτρια μαζί με τη συν-σεναριογράφο της ταινίας Ρέα Βαλντέν θα συνομιλήσουν με δύο μέλη του Ερευνητικού Προγράμματος, την Αθηνά Αθανασίου και την Άλκηστη Ευθυμίου, πάνω σε θέματα που αφορούν τη μνήμη, τη θνητότητα, την τελετουργία, αλλά και τον ίδιο τον μύθο της Αντιγόνης.

Για την καταγραφή της συζήτησης δείτε εδώ:

In the framework of the Research Program “Antigones: Bodies of Resistance in the Contemporary World” [ANTISOMATA] and in collaboration with WIFT GR, the feature-length fiction film Thief or Reality (2001) by Antoinetta Angelidi was screened at the Greek Film Archive.

After the screening, the director together with the film’s co-writer Rea Walldén had a conversation with two members of the Research Program, Athena Athanasiou and Alkisti Efthymiou, on issues concerning memory, mortality, ritual and the myth of Antigone itself.

Documentation of the discussion can be found here:

 

Σύνοψη της ταινίας

Οι θεματικές της ταινίας είναι η πολλαπλότητα της πραγματικότητας και η συνείδηση της θνητότητας. Η αφήγηση είναι μία τριπλή ερμηνεία της πραγματικότητας. Τρεις εκδοχές, διαφορετικής διάρκειας και ύφους, μιας και μόνης ημέρας. Τρεις χαρακτήρες παγιδευμένοι σε παράλληλα σύμπαντα. Η εισβολή του Κλέφτη θα τους ενώσει. Κάθε βλέμμα δημιουργεί μία διαφορετική ιστορία. Η Γλύπτρια οραματίζεται την Ημέρα της  Κρίσεως, η Επιστήμων αγκυρώνεται σε  μία συντετριμμένη μνήμη, ο Ηθοποιός βλέπει την Αντιγόνη να εισβάλει παντού. Τρεις φιλοσοφικές θεωρήσεις του κόσμου: Μοίρα – Τύχη – Ελεύθερη Βούληση. Τι έχουν κοινό; Ο Κλέφτης γνέφει προς μιαν απάντηση. Ο θάνατος ενώνει τις κατακερματισμένες οπτικές. Η μυστική αλληλεγγύη της ανθρώπινης κατάστασης.

Film summary

The main themes of the film are the plurality of reality and the awareness of mortality. Its plot is a triple interpretation of reality. Three versions, of different duration and style, of a single day. Three characters trapped in parallel universes; the intrusion of the Thief will unite them. Each viewpoint creates a different story. The Sculptress has visions of Judgement Day, the Scientist wraps herself around a painful memory, the Actor sees Antigone everywhere. Three philosophical viewpoints: Fate – Randomness – Free Will. What do they have in common? The Thief points to an answer. Death unites the fragmented viewpoints; the secret solidarity of human condition.

Βιογραφικά συμμετεχουσών

Η Αντουανέττα Αγγελίδη είναι πρωτοπόρος του avant-garde κινηματογράφου στην Ελλάδα, και εικαστικός. Δουλειά της έχει προβληθεί σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ και σε μουσεία σύγχρονης τέχνης, στις αίθουσες και στην εθνική τηλεόραση. Χρησιμοποιεί την ιστορία της τέχνης και τα όνειρά της ως πρώτη ύλη, «απομακρυνόμενη από την πραγματικότητα για να πλησιάσ[ει] το Πραγματικό». Η αντιστροφή και η αντιπαράθεση των κωδίκων, ο μηχανισμός του ονείρου και το ανοίκειο αποτελούν βασικές δημιουργικές στρατηγικές της. Στις μεγάλου μήκους ταινίες της περιλαμβάνονται οι: Idées Fixes / Dies Irae (1977), Τόπος (1985), Οι ώρες: Μια τετράγωνη ταινία (1995) και Κλέφτης ή η Πραγματικότητα (2001). Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και του Women in Film and Television (WIFT) Greece.

Η Ρέα Βαλντέν είναι θεωρητικός κινηματογράφου, κινηματογραφίστρια, και πρόεδρος του WIFT Greece. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη θεωρία κινηματογράφου και των νέων μέσων, τον avant-garde και πειραματικό κινηματογράφο, την κινηματογραφική εκπαίδευση και τον οπτικοακουστικό εγγραμματισμό. Η προσέγγισή της είναι σημειωτική, γνωσιολογική και φεμινιστική. Έχει υπάρξει μέλος των διοικητικών συμβουλίων του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (2017), του European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (από το 2015), και του Women in Film and Television Greece (WIFT GR, από το 2018). Συνεργάζεται δημιουργικά με την Αντουανέττα Αγγελίδη από το 1995.

Participant bios

Antoinetta Angelidi is a pioneer of Greek avant-garde cinema and a visual artist. Her work has been screened in international film festivals and contemporary art museums, as well as in theatres and national television; and awarded several prizes. She uses art history and her dreams as raw material for her work, “distancing [herself] from reality in order to reach out to the Real”. Code inversion and juxtaposition, dream-work and the uncanny, constitute her creative strategies. Her feature-length films include Idées Fixes / Dies Irae (1977), Topos (1985), The Hours: A Square Film (1995) and Thief or Reality (2001). She is a member of the European Film Academy; and a founding member of the Hellenic Film Academy and Women in Film and Television (WIFT) Greece.

Rea Walldén is a film theorist and filmmaker, and President of WIFT Greece. Her research interests include film and media theory, avant-garde and experimental cinema, film education and the modernization of education. Her approach is semiotic, epistemological and feminist. She has been a member of the Board of Directors of the Greek Film Centre (2017); the European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (since 2015); and Women in Film and Television Greece (since 2018). She maintains a creative collaboration with Antoinetta Angelidi since 1995.