Ομιλίες στο βουνό: Οι Αντιγόνες και η επιτελεστικότητά τους

Ομιλίες στο βουνό: Οι Αντιγόνες και η επιτελεστικότητά τους

Οι Αντιγόνες και η επιτελεστικότητά τους

Συμβολή της Έλενας Τζελέπη στις «Ομιλίες στο βουνό» με θέμα Αντιγόνη-Αντιγόνες,
28-30 Αυγούστου 2020, Βυζίτσα, Πήλιο, και διαδικτυακά