A Live: Concert, Lecture and Dance Piece, June 2023

A Live: Concert, Lecture and Dance Piece, June 2023

A Live by Sofia Mavragani (2022), Vironas Open Aqueduct
Photo by Thomas Beltsios

 

A Live

της Σοφίας Μαυραγάνη με τις Μαρία Βούρου, Αντιγόνη Φρυδά και τον Larry Gus / Παναγιώτη Μελίδη

A Live

by Sofia Mavragani with Maria Vourou, Antigone Fryda, and Larry Gus / Panagiotis Melidis

1 Ιουνίου 2023, 20:30

Κήπος Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134
Στο πλαίσιο του Women in Arts Festival: Το πρώτο πολυθεματικό Φεστιβάλ της πρωτοβουλίας WΟΜ.Α / θηλυκότητα – ορατότητα – προσβασιμότητα

22 Ιουνίου 2023, 20:30

Θέατρο Βράχων

1 June 2023, 20:30

Garden of the Association of Greek Archaeologists, 134 Ermou Street
As part of the Women in Arts Festival: The first multi-thematic festival of the WOM.A initiative / femininity – visibility – accessibility

22 June 2023, 20:30

Theatro Vrahon

«Επιθυμείς ακατόρθωτα πράγματα» λέει η Ισμήνη στην Αντιγόνη στο έργο του Σοφοκλή.  Η Αντιγόνη ως διαπολιτισμικό ερώτημα για το δίκαιο και την ενσώματη αντίσταση είναι η αφορμή για τη δημιουργία του έργου. Πώς επανερχόμαστε στην Αντιγόνη όταν έχουν ειπωθεί τόσα πολλά για αυτή κι ενδεχομένως χωρίς αυτή;

Το A Live της Σοφίας Μαυραγάνη τροφοδοτείται από πεδία θεωρίας, πράξης, κειμενικότητας, ήχου και σωματικότητας και κινείται στα όρια της συναυλίας, της διάλεξης και της παράστασης χορού. Μια χορογραφία λέξεων και εννοιών πάνω σε κείμενα και σκέψεις των: Αθηνά Αθανασίου, Αν Κάρσον, Φρεντ Μότεν, Τζούντιθ Μπάτλερ, Τζίνα Πολίτη, και Έλενα Τζελέπη.

“You want impossible things,” says Ismene to Antigone in Sophocles’ work. Antigone as an intercultural question of law and embodied resistance is the reason for the creation of the work. How do we get back to Antigone when so much has been said about her and possibly without her?

Sofia Mavragani’s A Live is powered by fields of theory, practice, textuality, sound and physicality and moves at the intersections of concert, lecture and dance performance. A choreography of words and concepts based on texts and thoughts by: Athena Athanasiou, Anne Carson, Fred Moten, Judith Butler, Gina Politi, and Elena Tzelepis.

Ένα έργο που πρωταγωνιστούν οι ιδέες που προκύπτουν από τις πράξεις της Αντιγόνης. Η Μαρία Βούρου, η Αντιγόνη Φρυδά και ο Larry Gus / Παναγιώτης Μελίδης παίζουν επί σκηνής με τη δύναμη του λόγου, της θεωρίας, της μουσικής και της κίνησης και συνθέτουν ένα νέο συλλογικό κείμενο που μπορεί (ή δεν μπορεί) να ακουστεί, να τραγουδηθεί και να χορευτεί.

Το A Live έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο του 2022 για 4 μόνο βραδιές σε 4 διαφορετικούς χώρους: ένα παραδοσιακό καφενείο, ένα στούντιο νυχιών, ένα ανοιχτό υδραγωγείο και ένα αμφιθέατρο.

A work starring the ideas that result from the actions of Antigone. Maria Vourou, Antigoni Fryda and Larry Gus / Panagiotis Melidis play on stage with the power of speech, theory, music and movement and compose a new collective text that can (or can not) be heard, sung and danced.

A Live premiered in June 2022 for only 4 nights in 4 different venues: a traditional café, a nail studio, an open aqueduct and an amphitheater.

Συντελεστές A Live

Ιδέα – Χορογραφία: Σοφία Μαυραγάνη
Ερμηνεία, Συν-δημιουργια: Μαρία Βούρου, Αντιγόνη Φρυδά, Larry Gus / Παναγιώτης Μελίδης
Μουσική: Larry Gus / Παναγιώτης Μελίδης
Καλλιτεχνικός Συνεργάτης: Μπάμπης Μακρίδης
Επιστημονική Συνεργάτιδα: Έλενα Τζελέπη
Κοστούμια: Βασιλεία Ροζάνα
Φωτισμοί: Μίλτος Αθανασίου
Δραματουργία: FBDS
Φωτογραφίες: Μαργαρίτα Νικητάκη
Γραφιστικά: Δημήτρης Πολίτης
Επικοινωνία: Μαρία Τσολάκη
Παραγωγή: Fingersix/Athens

Σε συνεργασία με το ερευνητικό πρόγραμμα «Aντιγόνες: Σώματα της αντίστασης στον σύγχρονο κόσμο [ANTISOMAΤΑ]», το οποίο αποτιμά τι απομένει και τι επιμένει από τις κληρονομιές της Αντιγόνης στις διεθνικές συνθήκες αυταρχισμού, βιοπολιτικής και εκτοπισμού στην παρούσα ιστορική στιγμή.

Με την υποστήριξη του Κέντρου Χορού Ντάνκαν και του Goethe-Institut Athen.

Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

A Live Contributors

Idea – Choreography: Sofia Mavragani
Interpretation, Co-creation: Maria Vourou, Antigoni Fryda, Larry Gus / Panagiotis Melidis
Music: Larry Gus / Panagiotis Melidis
Artistic Collaborator: Babis Makridis
Scientific Advisory: Elena Tzelepis
Costumes: Basel Rozana
Lighting: Miltos Athanasiou
Drama: FBDS
Photos: Margarita Nikitaki
Graphic design: Dimitris Politis
Contact: Maria Tsolaki
Production: Fingersix / Athens

In collaboration with the research project “Antigones: Bodies of Resistance in the Contemporary World [ANTISOMAΤΑ]” which values ​​what remains and what persists from Antigone’s legacies in the transnational conditions of authoritarianism, biopolitics and displacement in the present historical moment.

With the support of the Duncan Dance Center and the Goethe-Institut Athens.

With the financial support of the Ministry of Culture and Sports.

Διάρκεια: 47 λεπτά

Duration: 47 minutes